SMRŠŤ a její lidé

SMRST Od Lukase Francla WB1

* NÁRODUM CHLÉB – SMRŠTI ŠMRNC *

* VÍCE VEČÍRKU – MÉNĚ LITERATURY *

Se SMRŠTÍ to bylo tak.

Lysolajská Něžná, v okruhu svých přátel známá jako Neža Charvátová (též však jako Živáček či dokonce nežour@seznam.cz), původně Anežka Vidmanová, dcera Anežky Vidmanové, příslušnice hnutí TRIFID, se potulovala nocí, pěstovala volejbal a zkoumala, jestli 13,5 % silné chilské red wine dokáže spláchnout pachuť zrady Garamondovy. Garamond revidoval stav zaměstnanců a došel k závěru, že Anežka může být zbytnou. Tenisáky černých myšlenek se odrážely od postavy stojící před lysolajským sport-barem. Štěpán Kafka, syn překladatelův a bratr publicistův, si nasadil čepici potenciálního nakladatele krásné literatury a vyběhl zpoza rohu s křikem : „Utíkejte, utíkejte, blíží se ekonomická krize“, vyběhl pln předsevzetí, že Anežku, dceru Anežky, nelze nechat na pospas volné ruce konkurenčního trhu. Vykryl první chmury a vytáhl portmonku, aby pozval překladatelku, dceru latinistky, na kávu do kavárny Franze Kafky přeloženého vlastním otcem, do kavárny v Široké ulici. Anežka pohlédla na nápojový lístek, na ty široké ceny a v mžiku se ofrněla. „Než se o cokoliv škorpit nad  takhle drahou kávu, to radši rovnou kývnu na založení nakladatelství!“.

Ale ve třech se to lépe táhne, takže do třetice všeho dobrého se upřely zraky Anežky a Štěpána k obzoru omezenému kuchyňskou linkou. Tam právě postávala Markéta Kafková, přirozená básnířka, ideální pro usazování čerstvě vznešených nápadů nohama na zem. Rozdaly se Žluté Špendlíky potřebné na výpravu do neznámých končin podnikání v oboru knižního vydavatelství. Losovalo se o záchranné pásy potřebné pro racionální rozhodování. Přes všechna PRO a PROTI, kde PROTI drtivě vítězilo nad sny, došlo k dalším a dalším schůzkám podnikavé trojice. Přemýšlelo se o názvu. Nabízelo se Divocí Detektivové s.r.o., to z úcty ke zvukomalebné hodnotě takového slovního spojení a též z úcty k práci Lysolajské Něžné, takto překladatelky Roberta Bolaňa. Neprošlo. Tak ještě se zkusilo Divoké Deky s.r.o., ale  vtom se kde se vzala, tu se vzala, přišla SMRŠŤ.

Stavebním kamenem nově vzniklého podnikatelského subjektu zdál se být Anežčin um překladatelský, takže bude nakladatelství orientované na překladovou literaturu, a basta,  a jaký jiný oříšek připravit potenciálním zahraničním partnerům, než zlomit si jazyk na tom souhláskopuristickém slůvku SMRŠŤ? A pokud zkrachujeme? Stačí vypustit jedno jediné -Š- a budeme zas doma. A tak – vzniklo Nakladatelství SMRŠŤ s.r.o. Nakladatelství bez zřejmého programu, ale s chutí.

PhDr. Anežka Charvátová (* 19. března 1965 Praha) je česká hispanistka a romanistka a překladatelka ze španělštinyitalštiny a francouzštiny.

Markéta Kafková (* 7. února 1964 Praha) je česká zubní hygienistka, utajená básnířka a prakticky veselá kopa.

Ing. Štěpán Kafka (* 20.července 1962 Praha) je český inženýr ekonomie, významný nepublikující spisovatel a výrobce pozvánek – kontakt : 603 549 710.

/* ]]> */