Nakladatelství

Helder Macedo OBALKA Výstřižek

HÉLDER MACEDO – ŽIVOT TAK KRÁTKÝ NA LÁSKU TAK DLOUHOU

Přesto, že nepostrádá napětí, není tento román  thriller. Není ani románem o velké lásce, jak by mohl napovídat titul (převzatý z posledního verše sonetu Luíse de Camões), povzdech pastýře Jákoba, který doufal, že službou u Labana získá krásnou Rachel. Příběhy nenaplněných lásek a nedožitých životů přízračných postav poukazují na sepětí mezi láskou a smrtí, a souzní tedy s básníky manýrismu (na rozdíl od Freuda) vědomím toho, že „na život není léku“.  Román, v němž nic není, jak vypadá, založený na technice paradoxu a využívající prostředků poezie (korespondencí), zkoumá možnosti a hranice prózy. Pod maskami se v knize skrývá, prosycena humorem, ironií a sebeironií, výpověď autora zralé životní moudrosti, jehož fantazie nezapře někdejší vztah k surrealismu, a který se prostřednictvím psaní „snaží pochopit, co nechápe“.     

Hélder Macedo, básník, literární vědec a přední odborník na dílo Luíse de Camõese a Bernardima Ribeira, poprvé zaujal prozaickým dílem v roce 1991, kdy vydal román Partes de África (Části Afriky), který vychází z autorovy osobní africké zkušenosti, zahrnující Jihoafrickou republiku, Sv. Tomáše a Princův ostrov, Guineu-Bissau a Mosambik. Následovaly romány Pedro e Paula (Petr a Pavla, 1998), Vícios e virtudes (Neřesti a ctnosti, 2000), Sem nome (Beze jména, 2005) a Natália (Natálie, 2009).

Komentáře

Subscribe to our mailing list

Jméno Email
/* ]]> */