Nakladatelství

Galveias Obalka Zed

José Luis Peixoto – Městečko Galveias

V románu, jehož děj je umístěn do 80. let 20. století, těží autorova tvůrčí invence ze vzpomínek sahajících hlouběji do minulosti, které se prolínají s prvky fantastického realismu. Podobně jako další Peixotovy prózy vyvěrá i tato z obav o budoucnost rodného kraje Alentejo, oblasti sužované suchem, a v důsledku toho nedostatkem pracovních příležitostí a drastickým vylidňováním.

Galveias, zapadlé městečko v portugalském vnitrozemí, jež nicméně pocítilo důsledky koloniální války, si žije monotónním životem, v zajetí tradičních hodnot a značné zaostalosti. Jeho obyvatelé, pilně navštěvující zdejší kostel, ale též pilně hřešící včetně faráře – alkoholika, se po práci na latifundiích nejmocnějšího statkáře a na svých malých hospodářstvích mohou vyžít pouze v kavárně, taverně a v nevěstinci, který je kuriózně zároveň pekárnou. Z letargie je neprobudí ani otřes způsobený pádem neznámého tělesa. Ačkoliv některým převrátí život naruby a sirnatým puchem otráví celý kraj, nedokáže měšťany zásadně vykolejit ze zavedených cest jejich životů. Teprve narození prvního dítěte po oné události je stmelí a vyburcuje k činu, s nímž přichází naděje v obrodu a kontinuitu života městečka.

José Luis Peixoto je jedním z předních současných portugalských autorů. Jeho díla byla přeložena již do dvaceti jazyků. Narodil se roku 1974 v městečku Galveias do rodiny, která, jak sám říká, jako jedna z mála ve svém kraji vlastnila knihy. Jeho mladické rebelství se projevovalo psaním textů protestsongů pro hudební skupinu, v níž působil, a příklonem k anarchismu. Později se angažoval i ve studentském hnutí. Vystudoval na katedře moderních jazyků a literatur Nové lisabonské univerzity. Krátce se věnoval pedagogické činnosti, rok vyučoval na Kapverdských ostrovech. První prózu – Umřel jsi mi (Morreste-me) napsal ve dvaadvaceti letech v období tíživého smutku z otcovy smrti.  Od r. 2001, kdy získal za román Nenhum olhar (česky Nikdo se nedívá, 2004) Cenu José Saramaga, se věnuje výhradně psaní. Oceněny (i v zahraničí) byly rovněž další z desítky Peixotových románů – např. Livro (Kniha), Cemitério de Pianos (Hřbitov klavírů), Galveias (Městečko Galveias). Napsal rovněž divadelní hru, knihu pro děti, knihu poznatků z cesty do Severní Koreje a sbírky poezie, tematicky úzce spjaté s jeho prózami. Do češtiny byla přeložena sbírka A Criança em Ruínas (Dítě v troskách, 2009). S románem Městečko Galveias, jehož se jen v Portugalsku prodalo na třicet tisíc výtisků, se autor stal v r. 2015 v Brazílii laureátem ceny „Oceány – portugalsky psaná próza“.

Komentáře

Subscribe to our mailing list

Jméno Email
/* ]]> */