Nakladatelství

PJ Portret

Petr Jedinák : JEDINÁKRÁSA

To nejlepší z letité denodenní fotografické všímavosti Petra Jedináka. Příběh člověka složený z fotografií a krátkých impresivních popisek.

M E T O D A P Ř E Ž I T Í


Probírám se deseti lety svých deníkových fotografií. Vzpomínám a cestuji v čase.
Láska. Sex. Smutek. Něha. Touha. Radost. Strach. Partnerky, milenky, děvky…V těch fotkách je všechno.
Deset let života, den po dni.
Ne vždy je to radostný pohled, ale pokaždé je krásný. Protože jsem se rozhodl hledat krásu, nacházím ji. I ta
nejhlubší deprese je prostřednictvím obrazu přetavena v naději.
Vzpomínám si na svou první výstavu.
Bylo mi dvacet a nazval jsem ji Představy. Pod vlivem fotografa jménem Duane Michals jsem tehdy poprvé
vystavil své pocity. Byly to fotografie se složitými názvy, jako třeba : „Destrukce prostoru plného výčitek a
jedné bezbranné panenky.“ Nechala mě holka, a po ní zůstal ten prostor plný výčitek. Musel jsem ho znič it a
jeho zánik zpečetit fotografií. Všechny negativní emoce zůstaly zaklety ve stříbře.
Já byl zas svobodný a čistý.
Probírám se deseti lety svých deníkových fotografií a vzpomínám.
A je to čím dál zřetelnější.
Přežívám díky umění.

 

Komentáře

Subscribe to our mailing list

Jméno Email
/* ]]> */