Nakladatelství

Podebal Cover

Podebal : 1998 – 2008

Text: Jiří Přibáň, Kamil Nábělek, Miroslav Petříček, Lenka Kukurová a další
254 bareevných stran v šité vazbě
23 x 30 x 1,7 cm

Publikace shrnuje 10 let práce pravděpodobně nejprovokativnější a nejmedializovanější české výtvarné skupiny. Pode Bal poprvé výrazně rozvířil hladinu roku 2000 výstavou Malík urvi. Tehdy skupina vystavila 36 portrétů špičkových politiků a společensky činných osob, které zaujímali významné posty a zároveň se zdiskreditovali během totality spoluprací s StB nebo funkcemi v KSČ. Pode Bal v Česku etabloval tzv. politické umění. „Skupina Pode Bal repolitizovala uměleckou scénu, výrazně se angažovala v diskusích okolo protidrogového zakona, tabuizovaných problémů spojených s odsunem sudetských Němců a v kritice uměleckých institucí“, napsal Jiří Ševčík do mezinárodní publikace East Art Map. V této publikaci byl Pode Bal spolu s několika dalšími Čechy zařazen mezi nejdůležitější výtvarné umělce působící po 2. světové válce ve východoevropdkém regionu.
Samotná práce na monografii Pode Balu trvala 3 roky. „Připravili jsme mnoho návrhů struktury publikace, diskutovali jsme se specialisty i teoretiky jako je Václav Bělohradský, Jiří Přibáň, Miroslav Petříček, Karel Hvížďala nebo manželé Ševčíkovi. Hledali jsme optimální řešení, které by bylo vizuálně působivé a zároveň dokumentovalo společenský ohlas, které naše projekty vyvolaly“, vysvětluje člen skupiny Pode Bal Petr Motyčka. Publikace vychází v české a anglické mutaci.
Pode Bal realizoval za 10 let své existence přes čtyři desítky uměleckých projektů v Česku a zahraničí. V posledních letech členové vystavují i samostatně. Příkladem může být samostatná výstava Michala Šimla, která proběhla v Karlín Studios.

Komentáře

Subscribe to our mailing list

Jméno Email
/* ]]> */