Nakladatelství

Tom Stoppard – Lord Malquist a Pan Moon

Přeložil Miroslav Jindra, 144 s. Odeon – vyšlo ve vydání časopisu Světová literatura XIV 1969, č. 5-6

Sir Tom Stoppard, rodným jménem Tomáš Straussler (* 3. července1937Zlín) je britský dramatik a scenárista.

UKÁZKA :

….

Z podloubí před hotelem Ritz před nimi se vypotácela

nějaká žena a téměř upadla, když zahýbala do brány parku.

„Lauro“! volal devátý hrabě. „Vzpamatuj se a jdi domů!“ A pak

dodal: „Ted nemohu dát zastavit.“A zatáhl hlavu zpět do kočáru.

Moon spatřil, že žena se několik metrů od vchodu do parku

zhroutila. Z křoví k ní na pružných tlapkách vyběhlo dlouhé žluté

zvíře, které vypadalo jako horský lev, sklonilo velkou kočiččí hlavu

a očichalo její vlasy. Scéně přihlíželo několik lidí. Lev senáhle

zvedl, otočil se a uhýbal do parku. „Rollo!“ volal radostně dsevátý

hrabě.Plácl Moona rukou do kolena. „Viděl jste? Našla Rolla.“

Vpředu se do vozovky postavil policista s roztaženými

pažemi.Když koně byli deset metrů od něho, pokusil se otočit do

strany a zmizel z dohledu. „Myslím, že jsme na někoho narazili,“

řekl Moon. Zmocňovalo se ho nadšení. „Já všude narážím na lidi,“

pravil lord Malguist. „Většina z nich tvrdí, že mě znají. Velmi

únavné. Prosím vás, kamaráde,“dodal, „připomenete mi, abych

zatelefonoval siru Mortimerovi, kdyby byly nějaké potíže?“ „Co ta

žena dělala mylorde?“ „Nevím odpověděl devátý hrabě unaveně.

„Nehává se unášet svými mnohostrannými zájmy. Dejte si poradit,

příteli, nikdy si neberte ženu, která se zajímá o víc než dvě věci –

vlastní nitro a souložení.“ „To byla vaše paní?“ „Najděte mi někoho

jiného, kdo by se před osmou hodinou nechal vyhoditz Ritzu a

nepřipadal si při tom poněkud trapně.“ Ó Hara zatáhl vší silou za

jednu otěž a strhl kočár do Půlměsíční ulice, čímž poslal jednoho

motocyklistu do dveří jakési cestovní kanceláře. Pak zatočil do ulice

Curzonovy a hned nato do Park Lane, znovu proti proudu vozidel, a

mezitím už brečel zlostí a úpěnlivě prosil pelášející grošáky:

„Zastavte! Tak už proboha zastavte!“ „Začínám mít pochybnosti,“

řekl devátý hrabě, „je-li Ó Hara mužem na pravém místě. S těmi

zvířaty to jaksi neumí.“ Něco na kočího zavolal, ale ať už to bylo

cokoli, beze stopy to zaniklo ve všeobecném crescendu, když se dva

taxíky s bouchačkami zcela zadřenými zabořily z boku do

bezmocného autobusu. Z úlomkovité závěje skla a plechu, s

dokonalou samozřejmostí, která v Moonovi vyvolala pocit

bezprostředního aktu božské tvořivé síly, vyrazil osel, na jehož

hřbetě seděl bíle oděný jezdec.“Takové naprosté zanedbávání té

nejobyčejnější životní harmonie,“stěžoval si devatý hrabě.“Dívám

se kolem sebe a znechuceně se odvracím od takového

nepořádku.Žijeme uprostřed absurdity a jsme jí tak pohlcováni, že si

ji ani neuvědomujeme. Kdyby se však nebesa změnila v obrovské

zrcadlo a my v něm nepřipraveni zachytili svůj obraz, nemohli

bychom si pak navzájem

pohledět do tváře.“Zavřel oči.“Jelikož nemůžeme doufat v řád,

musíme se k tomu chaosu co nejdůstojněji otočit zády.“Kočár, stále

sledovaný oslem, zahnul vpravo do Jižní ulice a zdálo se, že se

roztříští ve slepém rameni Farm Lane, tu však objevil jakousi

postranní uličku. A tam koně s úlevou zařehtali a jízda skončila.

Šedáci stanuli vedle třetího koně, uvázaného k zábradlí. I osel, nyní

bez jezdce, se zastavil. Moon se zvedl z podlahy kočáru a otevřel

dvířka. Všechna jeho rozjařenost se vypařila a zbyla z ní jen emoční

bažina, ze které se mu dělalo špatně. Zaslechl Marii, jak

volá:“Madame, to je monsieur!“Ale nic už ho nemohlo překvapit.

Vylezl z kočáru a málem upadl. „Co je to za rozkošnou

ploditelku?“dotazoval se devátý hrabě. Moon neodpověděl. Nejistě

vyšel po schodech, položil Marii ruce na ramena a letmo ji objal.

Když se mu vymanila, prošel mimo ni do domu. Lord Malquist ho

následoval, zastavil se u Marie a zdvihl její prsty k svým rtům. Jane

ležela na pohovce v salónu a měla na sobě jen hedvábný župánek.

Vedle ní klečel nějaký kovboj a mazal jí krémem levou hýždi. „To

je ale originální návrat domů, můj drahý,“uvítala Moona. „Dnešek je

vůbec plný romantiky.“ A tomu kovbojovi řekla:“Už dost,

drahoušku, to stačí.“ Když lord Malquist vstoupil, vstala z

pohovky.“ Dovolte, abych vám představil svou ženu Jane,“ řekl

Moon. „Lord Malquist.“

 

atd…

Komentáře

Subscribe to our mailing list

Jméno Email
/* ]]> */